Undervisning, rådgivning og supervision

Det skal give mening!

Bag ”Filovision” står Peter Mikkelsen, filosof, underviser og supervisor.
Filovision tilbyder undervisning, rådgivning og supervision, samt den unikke metode
T.U.R.N som kan anvendes af enhver. T.U.R.N handler om at vende sig imod det
meningsfulde i livet og arbejdslivet. Metoden har jeg udviklet gennem filosofiske og
psykologiske studier og erfaringer fra arbejdslivet.

Tag kontakt

T.U.R.N.


Forståelse for og træning i at vende sig imod det meningsfulde som leder, medarbejder og som menneske...

Sociale Tilbud


Indgående kendskab til udvikling af sociale tilbud, såsom socialpædagogisk opholdssted, botilbud eller kvindekrisecenter, som hører under socialtilsynets godkendelse...

Supervision


Supervision på egen faglighed i traditionel forstand, men adskiller sig derved, at der indledningsvis indgås aftale om at samtalen er konfronterende af karakter...