UDVIKLING OG GODKENDELSE AF SOCIALE TILBUD

Ønsker I at udvikle et socialt tilbud, såsom socialpædagogisk opholdssted, botilbud eller kvindekrisecenter, som hører under socialtilsynets godkendelse, så har jeg indgående kendskab til dette og tilbyder hjælp til at formulere skriftlige udkast, sparring, rådgivning og bistand ved møder.

Jeg hjælper med hele processen fra ”Ide til godkendelse” og er med til at sikre, at jeres ide bliver til virkelighed. Jeg har hjulpet mange, som var gået i stå i processen og genskabt en konstruktiv kommunikation med socialtilsynet. Jeg kender sproget og evner at oversætte de bedste intentioner til begreber der kan godkendes. Undervisning af personale og ledelse er en del af det jeg tilbyder, ligesom jeg bidrager til implementering i praksis.VÆRDITJEK

Kurser, arrangementer og undervisning for opholdssteder og botilbud. Gennem oplæg og debat gennemgår vi jeres tilbuds kerneværdier. Vi tjekker om der er overensstemmelse mellem jeres værdier på hjemmeside, tilbudsportal og I jeres egenforståelse. Vi sammenholder jeres værdier med jeres faglige selvforståelse, metode og faglige tilgang.

Vi kaster endvidere lys på om der er nogle faglige kompetencer I med fordel kunne tilegne jer gennem ansættelse eller kursus og kompetenceudvikling. Herved skabes der grundlag for et overblik og en sammenhæng i jeres organisation, som kan bruges aktivt ind i jeres plan for fremtiden.

Varighed: 1 kursusdag.

Deltagere: Ledelse og personale.


DET GODE MATCH

Det gode match er en mulighed for jeres sociale tilbud til at sælge flere pladser på jeres sted. Jeg har kontakt med kommunerne i forbindelse med visitationer på såvel børn, unge og voksenområdet. Jeg kan derfor medvirke til at kommunen køber en plads i netop jeres tilbud.

Jeg kan således hjælpe med at finde ledige pladser på opholdssteder, botilbud og lignende.

Jeg hjælper kommunerne gratis med at finde et velegnet tilbud, som er i stand til at varetage barnets/borgerens behov og som er godkendt til målgruppen.

Jeg sparer således kommunen tid og bringer netop jeres sted i fokus i såvel akutsager som længerevarende anbringelser/visitationer.


Bliv en del af mit tilbudskartotek, så har I en ekstra chance for at blive synlige og attraktive for kommunerne.VIRKSOMHEDENS KULTUR OG ETIK

Virksomhedens kultur og etik er afgørende for hvordan vi trives på vores arbejdsplads.

”Virksomhedens Kultur og Etik” er en temadag/oplæg for ledere og medarbejdere, som zoomer ind på Virksomhedens Kulturelle forudsætninger og mønstre.

Vi kigger på hvilke kulturformer, der er herskende i virksomheden og identificerer her igennem de mønstre og tilgrundliggende etiske perspektiver, som vores arbejdsplads er karakteriseret ved.

Undervisning, kurser og temadage er reflekterende i den forstand at deltagerne gennem øvelser og debat medvirker til at se på egen kultur og etisk grundlag.
"På Haugårdhus har vi gennem det sidste halve år brugt Peter Mikkelsen, Filovision som ledelses supervisor, det har jeg personligt haft meget stor gavn af, Peter er altid dygtig og klar i samtalen, han får mig til reflektere og svære beslutninger bliver hurtig mindre, og jeg følger mig altid klar til at tage nye beslutninger uden de store bekymringer efter en samtale.

Jeg vil hermed give mine anbefalinger."

- Forstander for socialpædagogisk opholdssted